Ieinteresētās puses

Ieinteresēto pušu iesaistīšana un izprašana

Sadarbojoties ar mūsu galvenajām ieinteresētajām pusēm, mēs varam nodrošināt, ka veids, kā mēs vadām mūsu uzņēmumu, sniedz optimālu rezultātu visiem.

Klienti

Mēs klientiem bieži lūdzam sniegt atsauksmes par mūsu pakalpojumiem un inovācijām. Šo procedūru atbalsta mūsu klientu lojalitātes aptaujas programma, ar kuras starpniecību ik mēnesi tiek veidots izpildes pamatrādītāju pārskats.

Darbinieki

Mēs izmantojam dažādas pieejas darbinieku iesaistīšanai, tostarp ik pēc diviem gadiem veicam darbinieku grupu aptaujas.

Investori

Izpilddirektors regulāri tiekas ar investoriem un potenciālajiem investoriem un pastāvīgi uzklausa brokeru un konsultantu padomus, ar kuriem tiek iepazīstināta uzņēmuma vadība.

Atbildīga piegādes ķēde

Mēs sadarbojamies ar noteiktu lielo piegādātāju grupu, un tas palīdz mums veidot ciešu ilgtermiņa sadarbību un ļauj mums uzsvērt mūsu sociālās atbildības politiku ievērošanas nozīmību. Mūsu ilgtspējīgas pirktspējas politika ir aprakstīta mūsu Ilgtspējīgas un ētiskas pirktspējas kodeksā.

Industrijas partneri

Savos galvenajos tirgos mēs ar tirdzniecības asociāciju starpniecību uzturam sakarus ar plašāku tekstilizstrādājumu pakalpojumu nozari, daloties problēmās, kas saistītas ar likumdošanu, tehniskajiem standartiem un drošību.

Vietējā sabiedrība

Mēs apzināmies, ka mūsu ražotnes ir sabiedrības daļa un ka mūsu darbinieki ir no šīs vietējās vides. Mēs aktīvi iesaistāmies šajās kopienās, ieguldot vietējās iniciatīvās, lai nodrošinātu, ka mūsu ietekme ir pozitīva, un lai sniegtu plašākas darba iespējas.

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku, lai iegūtu plašāku informāciju par to!