Rekvizīti

A/S "Berendsen Tekstila Serviss"

Vienotais reģistrācijas numurs 40003188248
PVN maks. kods LV 40003188248
Juridiskā adrese: Bukaišu iela 9, Rīga, LV – 1004
Faktiskā adrese: Bukaišu iela 9, Rīga, LV – 1004

Banku rekvizīti:

SEB BANKA
UNLALV2X
Konts Nr. LV82UNLA0034100043100

SWEDBANK
HABALV22
Konts Nr. LV90HABA0001408052253

Tālrunis: 67500075, 67600610
Fakss: 67600167
e-mail: info@berendsen.lv

Berendsen produkti

http://www.berendsen.lv/paklaju-serviss
http://www.berendsen.lv/paklaju-serviss
Paklāju produkti

Paklāju produkti

Lasīt vairāk
http://www.berendsen.lv/higienas-serviss
http://www.berendsen.lv/higienas-serviss
Higiēnas serviss

Higiēnas serviss

Lasīt vairāk
http://www.berendsen.lv/virtuves-dvielu-serviss
http://www.berendsen.lv/virtuves-dvielu-serviss
Virtuves dvieļi

Virtuves dvieļi

Lasīt vairāk